AQUAZIX E-52

Desinfectant biocida per higienitzar l'aigua i sistemes d'aigua (peròxid d'hidrògen)
Per la neteja de conduccions i dipòsits d'aigua en explotacions ramaderes. Biocida 100% biodegradable per superfícies i ambient de les granges. Activitat bactericida (Gram + i Gram -) i Fungicida (ampli espectre). Per la higienització de l'aigua i la neteja del sistema d'aigua: dipòsits, conductes i abeuradors (impedeix la obturació de xumets), elimina el biofilm, restes d'algues, antibiòtics i vitamines. Ús en sales de munyir, incubadores, classificadores i naixedores. Dissoldre abans d'aplicar (consultar fitxa tècnica).
Per la neteja de conduccions i dipòsits d'aigua en explotacions ramaderes. Biocida 100% biodegradable per superfícies i ambient de les granges. Activitat bactericida (Gram + i Gram -) i Fungicida (ampli espectre). Per la higienització de l'aigua i la neteja del sistema d'aigua: dipòsits, conductes i abeuradors (impedeix la obturació de xumets), elimina el biofilm, restes d'algues, antibiòtics i vitamines. Ús en sales de munyir, incubadores, classificadores i naixedores. Dissoldre abans d'aplicar (consultar fitxa tècnica).
Per la neteja de conduccions i dipòsits d'aigua en explotacions ramaderes. Biocida 100% biodegradable per superfícies i ambient de les granges. Activitat bactericida (Gram + i Gram -) i Fungicida (ampli espectre). Per la higienització de l'aigua i la neteja del sistema d'aigua: dipòsits, conductes i abeuradors (impedeix la obturació de xumets), elimina el biofilm, restes d'algues, antibiòtics i vitamines. Ús en sales de munyir, incubadores, classificadores i naixedores. Dissoldre abans d'aplicar (consultar fitxa tècnica).
Presentació
Principi Actiu:
Peròxid d'hidrògen 50%
Via Administració:
Ambiental
Especie:
Material i instal·lacions
Prescripció:
No Necessita Recepta
Laboratori:
BBZIX
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.