Sistema Cardiovascular

Fàrmacs pel suport i tractament d'afeccions cardiovasculars
VETMEDIN MASTICABLE 2,5MG
Estimulant cardíac inodilatador (Pimobendan)
VETMEDIN MASTICABLE 5MG 100 C
Estimulant cardíac inodilatador (Pimobendan)
VETPRIL
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)