NIXYVET

Antiinflamatori injectable, analgèsic no narcòtic i antipirètic (flunixin meglumine)
Reducció de la inflamació i del dolor associat amb trastorns musculoesquelètics, osteoarticulars i a mastitis, reducció de la febre, del dolor i inflamació postoperatoris i del dolor associat amb còlic. flunixin
Reducció de la inflamació i del dolor associat amb trastorns musculoesquelètics, osteoarticulars i a mastitis, reducció de la febre, del dolor i inflamació postoperatoris i del dolor associat amb còlic. flunixin
Reducció de la inflamació i del dolor associat amb trastorns musculoesquelètics, osteoarticulars i a mastitis, reducció de la febre, del dolor i inflamació postoperatoris i del dolor associat amb còlic. flunixin
Presentació
Principi Actiu:
Flunixino 50mg (com flunixin meglumine)
Via Administració:
Injectable
Especie:
Boví, porcí i equí
Laboratori:
DFV
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.