NELIO

Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
Tractament de la insuficiència cardíaca congestiva. Hidroclorur de benazepril
Reducció de la proteïnúria associada a malaltia renal crònica. Hidroclorur de benazepril
Tractament de la insuficiència cardíaca congestiva. Hidroclorur de benazepril
Tractament de la insuficiència cardíaca congestiva. Hidroclorur de benazepril
Presentació
Principi Actiu:
Hidroclorur de benazepril
Via Administració:
Oral
Especie:
Gats/gossos (segons presentació)
Laboratori:
Ceva
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.