GALLIPRANT

Antiinflamatori no esteroideu per l'artosi lleu-moderada (grapiprant)
Pel tractament del dolor associat a una artrosi de lleu a moderada en gossos. No administrar a gestants, lactants o reproductors. Administrar amb l'estómac buit (al matí) i almenys una hora abans del següent àpat a una dosi de 2 mg/kg. Durada del tractament segons la resposta observada, el tractament a llarg termini ha de ser acuradament considerat i el veterinari haurà de fer un seguiment regular.
Pel tractament del dolor associat a una artrosi de lleu a moderada en gossos. No administrar a gestants, lactants o reproductors. Administrar amb l'estómac buit (al matí) i almenys una hora abans del següent àpat a una dosi de 2 mg/kg. Durada del tractament segons la resposta observada, el tractament a llarg termini ha de ser acuradament considerat i el veterinari haurà de fer un seguiment regular.
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//Galliprant-100mg-30c-Albet.jpg
Pel tractament del dolor associat a una artrosi de lleu a moderada en gossos. No administrar a gestants, lactants o reproductors. Administrar amb l'estómac buit (al matí) i almenys una hora abans del següent àpat a una dosi de 2 mg/kg. Durada del tractament segons la resposta observada, el tractament a llarg termini ha de ser acuradament considerat i el veterinari haurà de fer un seguiment regular.
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//Galliprant-20mg-30c-Albet.jpg
Pel tractament del dolor associat a una artrosi de lleu a moderada en gossos. No administrar a gestants, lactants o reproductors. Administrar amb l'estómac buit (al matí) i almenys una hora abans del següent àpat a una dosi de 2 mg/kg. Durada del tractament segons la resposta observada, el tractament a llarg termini ha de ser acuradament considerat i el veterinari haurà de fer un seguiment regular.
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//Galliprant-60mg-30c-Albet.jpg
Presentació
Principi Actiu:
Grapiprant
Via Administració:
Oral
Especie:
Gossos
Prescripció:
Necessita Recepta
Laboratori:
Elanco
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.