CAL-NEO-P

Suplement de glucosa, calci, fòsfor, sodi, magnesi pel ramat
Bovins: Febre vitulària, tetània puerperal, raquitisme i intoxicacions (per insecticides clorats). Porcs: Hipocalcèmia, artritis i al·lèrgia. Ovins i Caprins: Descalcificació i artritis. Èquids: Descalcificació, mioglobinúria i al·lèrgia.
Bovins: Febre vitulària, tetània puerperal, raquitisme i intoxicacions (per insecticides clorats). Porcs: Hipocalcèmia, artritis i al·lèrgia. Ovins i Caprins: Descalcificació i artritis. Èquids: Descalcificació, mioglobinúria i al·lèrgia.
Presentació
Principi Actiu:
Gluconat càlcic 15%, glicerofosfat sòdic 4%, gluconat magnèsic 1%
Via Administració:
Injectable
Especie:
Boví, oví, caprí, porcí i equí
Laboratori:
SP VETERINARIA
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.