Biològics

Vacunes per la prevenció de les principals malalties víriques que afecten els animals de companyi i ramaderia
CUNIPRAVAC RHD
Vacuna malaltia vírica hemorràgica
DERCUNIMIX
Vacuna mixomatosi i malaltia vírica hemorràgica.
ECOPORC SHIGA
Vacuna Colibacilosi (edemes).
ENTERICOLIX
Vacuna E.coli i Clostridium
ENTERISOL ILEITIS
Vacuna Ileitis porcina per Lawsonia intracellularis
EQUILIS PREQUENZA-TE
Vacuna influenza equina i tètanus
EQUIVAC T
Vacuna contra el tètanus
ETADEX
Vacuna contra la ràbia
EURICAN DAPPi-LMULTI (abans EURICAN MHPPL2)
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
EURICAN DA-L (ABANS EURICAN MHL)
vacuna brom, hepatitis, leptospira
EURICAN DAP-L-MULTI (antiga EURICAN MHPL)
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
EURICAN DAP-LR (antic EURICAN MHPLR)
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira, ràbia
EURICAN DAPPi-LR (antiga MHPPi2-LR)
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
EURICAN HERPES 205
vacuna herpesvirus caní
EURICAN L
Vacuna contra la leptospirosi
EURICAN PARVO
Vacuna contra la parvovirosi
EURICAN PNEUMODOG
Vacuna bordetella bronquiseptica i parainfluenza 2 (tos de les gosseres)
EURICAN RABIA
Vacuna contra la ràbia
FELIGEN CRP
Vacuna calicivirus, rinotraqueitis i panleucopenia
FEVAXYN PENTOFEL
Vacuna panleucopenia, calicivirus, rinotraqueitis, clamídia, leucèmia.