Altres

3M VETBOND
Adhesiu quirúrgic (Cianocrilato de n-butilo)
AGULLA Venoject vacutainer
Agulla de presa i recol·lecció de sang
AIGUA OXIGENADA
Antisèptic (peròxid d'hidrògen)
ALCOHOL 96 GRAUS
Antisèptic (alcohol etílic i clorur de cetilpiridnio)
ARPON
Antiparasitari extern en líquid emulsionant per mosques i polls (cipermetrina)
ARPON G
Antiparasitari ambiental en líquid emulsionant (cipermetrina)
BARCOLENE CA-20 PASTILLES
Clor per la cloració de l'aigua
BARCOLENE TR-100
Clor orgànic per la cloració de l'aigua
BATA VERDA PAPER
Bata de paper
BENA COHESIVA SHALI-FLEX
Bena cohesiva elàstica
BENA COHESIVA VETRAP
Bena cohesiva elàstica (cotó, poliamida, viscosa)
BENA CREPE
Bena d'elasticitat mitja. Fils marginals vermells
BENA DE MALLA
Bena de malla
BENA FIBRA VIDRE
Bena de fibra de vidre per immobilització rígida
BETADINE Sol.Dèrmica
Antisèptic (povidona iodada)
BETADINE Sol.Sabonosa
Antisèptic (povidona iodada)
BIOCARE
Esprai insecticida per la llar (permetrina)
BOSSA ORINA
Bossa d'orina