MASTIPLAN

Antibiòtic i antinflamatori intramamari (cefapirina, prednisolona)
Tractament de mastitis clíniques en vaques lleteres en lactació produïdes per Staphylococcus aureus, Staphylococci coagulasa negativa, Streptococcus agalactiae , Streptococcus dysgalactiae , Streptococcus uberis i E.Coli sensibles a cefapirina . Cefapirina i prednisolona
Tractament de mastitis clíniques en vaques lleteres en lactació produïdes per Staphylococcus aureus, Staphylococci coagulasa negativa, Streptococcus agalactiae , Streptococcus dysgalactiae , Streptococcus uberis i E.Coli sensibles a cefapirina . Cefapirina i prednisolona
Presentació
Principi Actiu:
Cefapirina com cefapirina sòdica 300mg, Prednisolona 20mg
Via Administració:
Intramamària
Especie:
Boví
Laboratori:
MSD grans animals
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.