Varis

3M VETBOND
Adhesiu quirúrgic (Cianocrilato de n-butilo)
APISTAN
Tira per ruscs (Tau fluvalinato)
APITRAZ
Tira per ruscs (amitraz)
COPROVET
Producte natural per corregir la coprofàgia d’origen etològic o conductual (iuca, pinya, menta)
HEMO
Prevenció i tractament de les hemorràgies (etamsilato, bisulfit sòdic)
HISTAMIN CONTROL
Neutralitzador natural de la histamina (quercetina, bromelaina, metilsulfonilmetà)
HISTOACRYL
Adhesiu tissular (n-butil-cianocrilat)
MS SPRAY MARKER
Esprai marcador
VIRBAGEN OMEGA
Interferó omega d'origen felí