TUB ENDOTRAQUEAL Transparent

Tub endotraqueal
Extrem distal amb punta bisellada i globus insuflable connectat a globus-pilot exterior.  Extrem proximal amb adaptador universal. Estèril. Indicat per intubació endotraqueal per cavitat oral o nasal. Material: PVC
Extrem distal amb punta bisellada i globus insuflable connectat a globus-pilot exterior.  Extrem proximal amb adaptador universal. Estèril. Indicat per intubació endotraqueal per cavitat oral o nasal. Material: PVC
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//tubo-endotraqueal-transparent-num10-390077.jpg
Extrem distal amb punta bisellada i globus insuflable connectat a globus-pilot exterior.  Extrem proximal amb adaptador universal. Estèril. Indicat per intubació endotraqueal per cavitat oral o nasal. Material: PVC
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//tubo-endotraqueal-transparent---num3---390068.jpg
Extrem distal amb punta bisellada i globus insuflable connectat a globus-pilot exterior.  Extrem proximal amb adaptador universal. Estèril. Indicat per intubació endotraqueal per cavitat oral o nasal. Material: PVC
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//tubo-endotraqueal-transparent-num-3.5-390083.jpg
Extrem distal amb punta bisellada i globus insuflable connectat a globus-pilot exterior.  Extrem proximal amb adaptador universal. Estèril. Indicat per intubació endotraqueal per cavitat oral o nasal. Material: PVC
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//tubo-endotraqueal-transparent-num4-390084.jpg
Extrem distal amb punta bisellada i globus insuflable connectat a globus-pilot exterior.  Extrem proximal amb adaptador universal. Estèril. Indicat per intubació endotraqueal per cavitat oral o nasal. Material: PVC
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//tubo-endotraqueal-transparent---num7---390069.jpg
Extrem distal amb punta bisellada i globus insuflable connectat a globus-pilot exterior.  Extrem proximal amb adaptador universal. Estèril. Indicat per intubació endotraqueal per cavitat oral o nasal. Material: PVC
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//tubo-endotraqueal-transparent---num8---390076.jpg
Extrem distal amb punta bisellada i globus insuflable connectat a globus-pilot exterior.  Extrem proximal amb adaptador universal. Estèril. Indicat per intubació endotraqueal per cavitat oral o nasal. Material: PVC
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//tubo-endotraqueal-transparent---num9---390070.jpg
Extrem distal amb punta bisellada i globus insuflable connectat a globus-pilot exterior.  Extrem proximal amb adaptador universal. Estèril. Indicat per intubació endotraqueal per cavitat oral o nasal. Material: PVC
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//tubo-endotraqueal-transparent---num-4.5---390081.jpg
Extrem distal amb punta bisellada i globus insuflable connectat a globus-pilot exterior.  Extrem proximal amb adaptador universal. Estèril. Indicat per intubació endotraqueal per cavitat oral o nasal. Material: PVC
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//tubo-endotraqueal-transparent---num6---390082.jpg
Extrem distal amb punta bisellada i globus insuflable connectat a globus-pilot exterior.  Extrem proximal amb adaptador universal. Estèril. Indicat per intubació endotraqueal per cavitat oral o nasal. Material: PVC
Extrem distal amb punta bisellada i globus insuflable connectat a globus-pilot exterior.  Extrem proximal amb adaptador universal. Estèril. Indicat per intubació endotraqueal per cavitat oral o nasal. Material: PVC
Presentació
Principi Actiu:
PVC
Via Administració:
Especie:
Laboratori:
Altres
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.