PORCILIS APP

Vacuna plerineumonia (Actinobacillus pleuropneumoniae)
Per a la immunització activa de garrins deslletats , per reduir la mortalitat, signes clínics i lesions de la pleuroneumonia causada per tots els serotips coneguts de Actinobacillus pleuropneumoniae
Per a la immunització activa de garrins deslletats , per reduir la mortalitat, signes clínics i lesions de la pleuroneumonia causada per tots els serotips coneguts de Actinobacillus pleuropneumoniae
Presentació
Principi Actiu:
Toxoide d,Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinobacillus pleuropneum oniae, proteïna de membrana externa.
Via Administració:
Injectable
Especie:
Porcí
Laboratori:
MSD grans animals
EAN:
8713184025784
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.