NEXGARD

Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (afoxolaner)
Tractament de les infestacions per puces en gossos (C.felis i C. canis) durant mínim 5 setmanes. Tractament de les infestacions per paparres en gossos (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus), mata les paparres durant almenys un mes. Tractament de demodicosis (Demodex canis) i tractament de la sarna sarcòptica (Sarcoptes scabiei canis).
Tractament de les infestacions per puces en gossos (C.felis i C. canis) durant mínim 5 setmanes. Tractament de les infestacions per paparres en gossos (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus), mata les paparres durant almenys un mes. Tractament de demodicosis (Demodex canis) i tractament de la sarna sarcòptica (Sarcoptes scabiei canis).
PVP Recomanat (s.i.):
27,41
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//nexgard-11mg-2a4kg-antiparasitario-externo-oral.jpg
Tractament de les infestacions per puces en gossos (C.felis i C. canis) durant mínim 5 setmanes. Tractament de les infestacions per paparres en gossos (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus), mata les paparres durant almenys un mes. Tractament de demodicosis (Demodex canis) i tractament de la sarna sarcòptica (Sarcoptes scabiei canis).
PVP Recomanat (s.i.):
36,81
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//nexgard-136mg-25a50kg-antiparasitario-externo-oral.jpg
Tractament de les infestacions per puces en gossos (C.felis i C. canis) durant mínim 5 setmanes. Tractament de les infestacions per paparres en gossos (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus), mata les paparres durant almenys un mes. Tractament de demodicosis (Demodex canis) i tractament de la sarna sarcòptica (Sarcoptes scabiei canis).
PVP Recomanat (s.i.):
29,05
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//nexgar-28mg-4a10kg-antiparasitario-externo-oral.jpg
Tractament de les infestacions per puces en gossos (C.felis i C. canis) durant mínim 5 setmanes. Tractament de les infestacions per paparres en gossos (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus), mata les paparres durant almenys un mes. Tractament de demodicosis (Demodex canis) i tractament de la sarna sarcòptica (Sarcoptes scabiei canis).
PVP Recomanat (s.i.):
32,45
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//nexgard-68mg-10a25kg-antiparasitario-externo-oral.jpg
Presentació
Principi Actiu:
Afoxolaner
Via Administració:
Oral
Especie:
Gossos
Laboratori:
Boehringer ingelheim
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.