INDIGEST

Normalitzador de la funcionalitat gastrointestinal (menbutona)
Normalitzador de la funcionalitat gàstrica, duodenal i biliar, en situacions en que es requereix una estimulació de les secrecions digestives, como: indigestions, toxèmies, còlics, insuficiències hepàtica i pancreàtica.
Normalitzador de la funcionalitat gàstrica, duodenal i biliar, en situacions en que es requereix una estimulació de les secrecions digestives, como: indigestions, toxèmies, còlics, insuficiències hepàtica i pancreàtica.
Normalitzador de la funcionalitat gàstrica, duodenal i biliar, en situacions en que es requereix una estimulació de les secrecions digestives, como: indigestions, toxèmies, còlics, insuficiències hepàtica i pancreàtica.
Presentació
Principi Actiu:
Menbutona 100mg/ml
Via Administració:
Injectable
Especie:
Bovins , porcins , equins, ovins , caprins i gossos
Laboratori:
Calier
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.