DESINCLOR SOLUCIÓ

Antisèptic (clorhexidina)
Tractament higiènic de les mans per fricció. Activitat bactericida enfront  P.aeruginosa i S.aureus. Temps de contacte 5 minuts. En una caixa hi ha 20 unitats
Tractament higiènic de les mans per fricció. Activitat bactericida enfront  P.aeruginosa i S.aureus. Temps de contacte 5 minuts. En una caixa hi ha 20 unitats
Presentació
Principi Actiu:
Clorhexidina  Digluconat 1%
Laboratori:
Altres
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.