BBZIX

Empresa nascuda el 1999. Especialitzada en el camp de la investigació, desenvolupament i innovació per la fabricació de biocides biodegradables. 
AQUAZIX E-52
Desinfectant biocida per higienitzar l'aigua i sistemes d'aigua (peròxid d'hidrògen)
AQUAZIX PLUS
Biocida higienitzante d'aigua i sanititzante intestinal (peròxid d'hidrògeno i nitrat de plata)
AZIX FORTE
Acidificant conservant de matèries primes i pinsos
AZIX PORCINO
Acidificant per l'aigua de granges
LITAZIX
Secant biològic de llits per ramaderia
ZIX VIROX
Desinfectant per ramaderia (peròxids, àcid acètic, àcid paracètic)