ZOTAL G

Desinfectant i desodoritzant per instal.lacions (Bifenil-2-ol, clorofeno)
Desinfectant microbicida d'ampli espectre en forma de líquid emulsionable, indicat per la desinfecció de locals i instal·lacions d'ús ramader com estables, galliners, conilleres, gosseres o boxes. Elimina males olors proporcionant un ambient d'higiene i neteja. Propietats microbiocides, fungicides i desodoritzants. Cal diluir en aigua al 5% i aplicar en zones ventilades SENSE la presència d'animals. Després de la seva aplicació, cal esperar 3 hores a reintroduir els animals.
Desinfectant microbicida d'ampli espectre en forma de líquid emulsionable, indicat per la desinfecció de locals i instal·lacions d'ús ramader com estables, galliners, conilleres, gosseres o boxes. Elimina males olors proporcionant un ambient d'higiene i neteja. Propietats microbiocides, fungicides i desodoritzants. Cal diluir en aigua al 5% i aplicar en zones ventilades SENSE la presència d'animals. Després de la seva aplicació, cal esperar 3 hores a reintroduir els animals.
Desinfectant microbicida d'ampli espectre en forma de líquid emulsionable, indicat per la desinfecció de locals i instal·lacions d'ús ramader com estables, galliners, conilleres, gosseres o boxes. Elimina males olors proporcionant un ambient d'higiene i neteja. Propietats microbiocides, fungicides i desodoritzants. Cal diluir en aigua al 5% i aplicar en zones ventilades SENSE la presència d'animals. Després de la seva aplicació, cal esperar 3 hores a reintroduir els animals.
Desinfectant microbicida d'ampli espectre en forma de líquid emulsionable, indicat per la desinfecció de locals i instal·lacions d'ús ramader com estables, galliners, conilleres, gosseres o boxes. Elimina males olors proporcionant un ambient d'higiene i neteja. Propietats microbiocides, fungicides i desodoritzants. Cal diluir en aigua al 5% i aplicar en zones ventilades SENSE la presència d'animals. Després de la seva aplicació, cal esperar 3 hores a reintroduir els animals.
Desinfectant microbicida d'ampli espectre en forma de líquid emulsionable, indicat per la desinfecció de locals i instal·lacions d'ús ramader com estables, galliners, conilleres, gosseres o boxes. Elimina males olors proporcionant un ambient d'higiene i neteja. Propietats microbiocides, fungicides i desodoritzants. Cal diluir en aigua al 5% i aplicar en zones ventilades SENSE la presència d'animals. Després de la seva aplicació, cal esperar 3 hores a reintroduir els animals.
Presentació
Principi Actiu:
Bifenil-2-ol, Clorofeno
Via Administració:
Ambiental
Especie:
Instal·lacions
Laboratori:
Altres
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.