ZIAPAM 5mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE

Anticonvulsivant, relaxant musculoesquelètic, ansiolític i sedant (diazepam)
Pel tractament intravenós a curt termini de trastorns convulsius i espasmes musculars i esquelètics d’origen central i perifèric. Com a part d’un protocol preanestèsic o de sedació
Pel tractament intravenós a curt termini de trastorns convulsius i espasmes musculars i esquelètics d’origen central i perifèric. Com a part d’un protocol preanestèsic o de sedació
Presentació
Principi Actiu:
Diazepam 5mg/ml
Via Administració:
Injectable
Especie:
Gats i gossos
Laboratori:
Karizoo
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.