VIRKON

Netejador i desinfectant de superfícies i equips de ramaderia
Desinfectant virucida amb eficàcia comprovada contra 19 famílies de virus que afecten als animals domèstics i a les persones. Neteja i desinfecta en una sola aplicació. Per instal·lacions i equips de granges avícoles, porcines, estables, incubadores, pensions canines, …
Desinfectant virucida amb eficàcia comprovada contra 19 famílies de virus que afecten als animals domèstics i a les persones. Neteja i desinfecta en una sola aplicació. Per instal·lacions i equips de granges avícoles, porcines, estables, incubadores, pensions canines, …
Presentació
Principi Actiu:
Compostos peroxigents, surfractants i àcids orgànics
Especie:
Instal·lacions
Laboratori:
Bayer
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.