Hexavalent (Penta + Ràbia)

6 vacunes contra les principals malalties que afecten als gossos (inclou vacuna contra la ràbia)
CANIGEN 8
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
EURICAN DAPPi-LR (antiga MHPPi2-LR)
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
VERSICAN PLUS DHPPi / L4R
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia