STOCKADE

Antiparasitari ambiental en esprai contra mosques, mosquits i paneroles (permetrina, butòxid de piperonil)
Insecticida en aerosol contra mosques, mosquits i paneroles. Cal polvoritzar-lo pels sòcols, escletxes, etc. No aplicar sobre els animals. Permetrina, butòxid de piperonil
Insecticida en aerosol contra mosques, mosquits i paneroles. Cal polvoritzar-lo pels sòcols, escletxes, etc. No aplicar sobre els animals. Permetrina, butòxid de piperonil
Presentació
Principi Actiu:
permetrina 0,5%, butòxid de piperonil 1%
Via Administració:
Ambiental
Especie:
Ambient
Laboratori:
Ecuphar/Esteve
EAN:
5414916097507
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.