ESPRAI UNIMARK

Marcador de ramat en aerosol i assecat ràpid, durada intensa i color vistós
Marcador pel ramat en aerosol d'assecat molt ràpid, excel·lent permanència sobre l'animal i vistós color. Còmode i fàcil marcatge, fins i tot amb l'aerosol cap per avall. Resistent a qualsevol tipus de condició climatològica. Buidat complet de l'envàs. Molt indicat per porcí I boví. Lliure de freó, essent més amigable pel medi ambient. Ús: polvoritzar sobre l'animal a 30-40cm de distancia
Marcador pel ramat en aerosol d'assecat molt ràpid, excel·lent permanència sobre l'animal i vistós color. Còmode i fàcil marcatge, fins i tot amb l'aerosol cap per avall. Resistent a qualsevol tipus de condició climatològica. Buidat complet de l'envàs. Molt indicat per porcí I boví. Lliure de freó, essent més amigable pel medi ambient. Ús: polvoritzar sobre l'animal a 30-40cm de distancia
Marcador pel ramat en aerosol d'assecat molt ràpid, excel·lent permanència sobre l'animal i vistós color. Còmode i fàcil marcatge, fins i tot amb l'aerosol cap per avall. Resistent a qualsevol tipus de condició climatològica. Buidat complet de l'envàs. Molt indicat per porcí I boví. Lliure de freó, essent més amigable pel medi ambient. Ús: polvoritzar sobre l'animal a 30-40cm de distancia
Marcador pel ramat en aerosol d'assecat molt ràpid, excel·lent permanència sobre l'animal i vistós color. Còmode i fàcil marcatge, fins i tot amb l'aerosol cap per avall. Resistent a qualsevol tipus de condició climatològica. Buidat complet de l'envàs. Molt indicat per porcí I boví. Lliure de freó, essent més amigable pel medi ambient. Ús: polvoritzar sobre l'animal a 30-40cm de distancia
Marcador pel ramat en aerosol d'assecat molt ràpid, excel·lent permanència sobre l'animal i vistós color. Còmode i fàcil marcatge, fins i tot amb l'aerosol cap per avall. Resistent a qualsevol tipus de condició climatològica. Buidat complet de l'envàs. Molt indicat per porcí I boví. Lliure de freó, essent més amigable pel medi ambient. Ús: polvoritzar sobre l'animal a 30-40cm de distancia
Presentació
Principi Actiu:
Alcohol etílic i isopropílic, fixador i colorant.  Propel·lent: Butà i propà
Via Administració:
Tòpica
Especie:
Boví i porcí
Prescripció:
No Necessita Recepta
Laboratori:
Altres
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.