Sorra sanitària

Sorra sanitària
CATRINE PERLEGRUS
Sorra Catrine: varietat per recollir mostres d'orina
CATRINE PREMIUM SUPER
Sorra aglomerant (micro bentonita)
CATSAN
Sorra higiènica per gats de grànuls minerals
KIKI ARENA EXTRA BLANCA ANÍS
Sorra per fons de gàbies (quars, petxines d'ostres)
KIKI CHINCHILLA SAND
Sorra especial per xinxilles
KIKI LIT PET CHIPS-LECHO VIRUTA
Llit sanitari per rosegadors
KIT4CAT
Sorra natural per obtenir mostres d'orina
LLIT ECOLÒGIC GLOPET
Llit ecològic per animals
SANIBIRD
Sorra per gàbies d'ocells de sepiolita
SANICAT CLASSIC
Sorra higiènica per gats, de Sepiolita
SANICAT CLEAN & GREEN
Sorra higiènica per gats, de paper
SANICAT CLUMPING
Sorra higiènica per gats, de bentonita natural gruixuda
SANICAT CLUMPING America
Sorra higiènica per gats, de bentonita sòdica d’Amèrica
SANICAT CLUMPING DUO
Sorra higiènica per gats, de bentonita grossa amb aroma vainilla-mandarina
SANICAT CLUMPING Oxigen Power
Sorra higiènica per gats, de bentonita
SANICAT DIAMONDS
Sorra higiènica per gats, de gel de silici
SANICAT SUPERPLUS
Sorra higiènica per gats, de Sepiolita