Sorra sanitària

Sorra sanitària
CATRINE PERLEGRUS
Sorra Catrine: varietat per recollir mostres d'orina i varietat higiènica
CATRINE PREMIUM SUPER
Sorra aglomerant (micro bentonita)
CATSAN
Sorra higiènica per gats de grànuls minerals
LLIT ECOLÒGIC GLOPET
Llit ecològic per animals
SANIBIRD
Sorra per gàbies d'ocells de sepiolita
SANICAT CLASSIC 10l
Sorra higiènica per gats, de Sepiolita
SANICAT CLASSIC 30l
Sorra higiènica per gats, de Sepiolita
SANICAT CLEAN & GREEN
Sorra higiènica per gats, de paper
SANICAT CLUMPING
Sorra higiènica per gats, de bentonita natural gruixuda
SANICAT CLUMPING America
Sorra higiènica per gats, de bentonita sòdica d’Amèrica
SANICAT CLUMPING Oxigen Power
Sorra higiènica per gats, de bentonita
SANICAT DIAMONDS
Sorra higiènica per gats, de gel de silici
SANICAT SUPERPLUS
Sorra higiènica per gats, de Sepiolita