Sorra sanitària

Sorra sanitària
CATRINE PERLEGRUS
Sorra Catrine: varietat per recollir mostres d'orina
CATRINE PREMIUM SUPER
Sorra aglomerant (micro bentonita)
CATSAN
Sorra higiènica per gats de grànuls minerals
HEMATURIA DETECTION KIT BY BLUCARE
Sorra per detectar hematúria en gats
KIKI ARENA EXTRA BLANCA ANÍS
Sorra per fons de gàbies (quars, petxines d'ostres)
KIKI CHINCHILLA SAND
Sorra especial per xinxilles
KIKI LIT PET CHIPS-LECHO VIRUTA
Llit sanitari per rosegadors
KIT4CAT
Sorra natural per obtenir mostres d'orina
LLIT ECOLÒGIC GLOPET
Llit ecològic per animals
SANIBIRD
Sorra per gàbies d'ocells NO aglomerant (Sepiolita)
SANICAT CLASSIC
Sorra higiènica per gats NO aglomerant (Sepiolita)
SANICAT CLEAN & GREEN
Sorra higiènica per gats NO aglomerant (Cel·lulosa reciclada)
SANICAT CLUMPING
Sorra higiènica per gats Aglomerant (Bentonita natural gruixuda)
SANICAT CLUMPING DUO
Sorra higiènica per gats Aglomerant (Bentonita grossa i aroma vainilla-mandarina)
SANICAT CLUMPING Oxigen Power
Sorra higiènica per gats Aglomerante (Bentonita, aroma sabó marsella)
SANICAT DIAMONDS
Sorra higiènica per gats NO aglomerant (Gel de silici)
SANICAT SELECTION AMERICA
Sorra higiènica per gats Aglomerant (Bentonita sòdica de Wyoming)
SANICAT SUPERPLUS
Sorra higiènica per gats NO aglomerant (Sepiolita)