Sistema Urinari i Renal

Medicaments per animals, indicats en alteracions del sistema urinari i renal
CONTINENZA
Tractament de la incontinència urinària en la gossa (fenilpropanolamina)
INCURIN
Tractament de la incontinència urinària en la gossa (estriol)
PROPALIN
Tractament de la incontinència urinària en la gossa (fenilpropanolamina)
SEMINTRA 4MG/ML
Tractament de la proteïnúria - Antagonista de l'angiotensina II (telmisartan)
URILIN
Tractament de la incontinència urinària en la gossa (fenilpropanolamina)