Sistema Reproductiu

Fàrmacs indicats en processos resproductius
ALIZIN
Antiprogestàgen injectable - avortiu (aglepristona)
ALTRESYN
Sincronització de zels (altrenogest)
ANTIHISTAMINIC 28
Antihistamínic injectable (difenhidramina, lidocaïna)
CENAVUL
Progestagen injectable - prevenció zels (acetat de medroxiprogesterona)
CHRONOGEST
Anàleg sintètic de progesterona (acetat de flugestona)
CIDR DISPOSITIU VAGINAL
Inducció i sincronització del zel (progesterona)
CONTRALAC
Antiprolactínic en comprimits (metergolina) - pseudogestació i supressió llet
COUGH FREE
Suplement dietètic pel suport de processos respiratoris i digestius (gingebre, heleni , alga kelp,…)
COVINAN
Progestagen injectable - control del zel (proliglestona)
CYCLIX BOVINO
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
CYCLIX PORCINO
Prostaglandina injectable (cloprostenol)
CYSTORELINE
Tractament per alteracions hormonals, inducció ovulació (gonadorelina)
DALMAZIN
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
DECOMOTON
Tractament per alteracions hormonals (carbetocina)
DILUENT ACROMAX
Diluent de conservació per semen de porc
DINOLYTIC 5mg/ml
Inducció part, problemes reproductors, zel silent, sincronització (dinoprost)
ERES
Mucolític (hidroclorur de bromhexina)
ESTRUMATE
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
FACILPART INJECTABLE
Inducció part, expulsió exsudats, inici lactació (oxitocina)
FERTAGYL
Tractament per alteracions hormonals, inducció ovulació (gonadorelina)