Sistema Endocrí

Fàrmacs indicats per tractar patologies endocrines
APELKA 5MG/ML
Tractament de l'hipertiroïdisme felí en solució oral (tiamazol)
CANINSULIN
Insulina en suspensió injectable
CANITROID
Hormones tiroïdals en comprimits per l'hipotiroidïsme (Levotiroxina)
FELIMAZOLE
Comprimits pel tractament de l'hipertiroïdisme felí (tiamazol)
LEVENTA
Hormones tiroïdals en solució oral per l'hipotiroidïsme (Levotiroxina sòdica)
THIAFELINE 2,5MG PROMO
Comprimits pel tractament de l'hipertiroïdisme felí (tiamazol)
THIAFELINE 5MG PROMO
Comprimits pel tractament de l'hipertiroïdisme felí (tiamazol)
VETORYL
Càpsules pel tractament de l'hiperadrenocorticisme (trilostà)
VETPEN
Dispositiu per injectar insulina
VETPEN CARTUTXOS
Insulina en suspensió injectable
VETPEN NEEDLES
Agulles pel vetpen
VIDALTA
Tractament de l'hipertiroidisme (Carbimazol)