Gamma Veterinària Fisiològica

Gamma d'aliments per gats. Aconsegueixen la millor resposta nutricional per cada gat, segons la seva situació concreta, edat i altres sensibilitats.
BABYCAT MILK
Llet en pols
CAT ADULT
Aliment sec complet per gats
FELINE NEUTERED ADULT MAINTENANCE WET
Aliment humit complet per gats (mossets en salsa)
FELINE NEUTERED SATIETY BALANCE
Aliment dietètic sec complet per gats
FELINE NEUTERED WEIGHT BALANCE WET
Aliment humit complet per gats (mossets en salsa)
FELINE PEDIATRIC GROWTH
Aliment dietètic sec complet per gats
FELINE PEDIATRIC GROWTH WET
Aliment humit complet per gats (mossets en salsa)
FELINE PEDIATRIC WEANING
Aliment sec complet per gats
FELINE PEDIATRIC WEANING WET
Aliment humit complet per gats (mousse en llauna)
FELINE SENIOR CONSULT STAGE 1
Aliment dietètic sec complet per gats
FELINE SENIOR CONSULT STAGE 1 WET
Aliment humit complet per gats (mossets en salsa)
FELINE SENIOR CONSULT STAGE 2
Aliment dietètic sec complet per gats
FELINE SENIOR CONSULT STAGE 2 WET
Aliment humit complet per gats (mossets en salsa)
FELINE SKIN HAIRBALL
Aliment dietètic sec complet per gats
FELINE SKIN YOUNG FEMALE
Aliment dietètic sec complet per gats
FELINE SKIN YOUNG MALE
Aliment dietètic sec complet per gats
NEUTERED YOUNG FEMALE
Aliment sec complet per gats
NEUTERED YOUNG MALE
Aliment sec complet per gats