Gamma Veterinària Fisiològica

Gamma de productes fisiològics, indicats segons la situació concreta de cada gat
BABYCAT MILK
Llet en pols
CAT ADULT
Aliment sec complet per gats
FELINE NEUTERED ADULT MAINTENANCE WET
Aliment humit complet per gats
FELINE NEUTERED WEIGHT BALANCE WET
Aliment humit complet per gats
FELINE PEDIATRIC GROWTH
Aliment dietètic sec complet per gats
FELINE PEDIATRIC GROWTH WET
Aliment humit complet per gats
FELINE PEDIATRIC WEANING
Aliment sec complet per gats
FELINE PEDIATRIC WEANING WET
Aliment humit complet per gats
FELINE SENIOR CONSULT STAGE 1 WET
Aliment humit complet per gats
FELINE SENIOR CONSULT STAGE 2 WET
Aliment humit complet per gats
FELINE SENIOR CONSULT STAGE ONE
Aliment dietètic sec complet per gats
FELINE SENIOR CONSULT STAGE TWO
Aliment dietètic sec complet per gats
FELINE SKIN & COAT WET
Aliment humit complet per gats
FELINE SKIN HAIRBALL
Aliment dietètic sec complet per gats
FELINE SKIN YOUNG FEMALE
Aliment dietètic sec complet per gats
FELINE SKIN YOUNG MALE
Aliment dietètic sec complet per gats
NEUTERED SATIETY BALANCE
Aliment dietètic sec complet per gats
NEUTERED YOUNG FEMALE
Aliment sec complet per gats
NEUTERED YOUNG MALE
Aliment sec complet per gats