Líquids

Primera gamma dissenayda per alimentació en sonda
GI HIGH ENERGY LIQUID CANINE
Aliment líquid per alimentació per sonda en animals hospitalitzats
GI LOW FAT LIQUID CANINE
Aliment líquid per alimentació per sonda en animals hospitalitzats
RECOVERY LIQUID CANINE - FELINE
Aliment líquid per alimentació per sonda en animals hospitalitzats
RENAL LIQUID CANINE
Aliment líquid per alimentació per sonda en animals hospitalitzats