ROBORANTE CALIER

Tònic reconstituent general (Calciofosforilcolina, vitamina B12, caseïna)
Reconstituent general, ràpid estimulant de la gana, estimulant de les produccions. Fomenta la formació d’una flora fisiològica a nivell gastrointestinal i estimula l’hematopoesi. Vitamina B, caseïna
Reconstituent general, ràpid estimulant de la gana, estimulant de les produccions. Fomenta la formació d’una flora fisiològica a nivell gastrointestinal i estimula l’hematopoesi. Vitamina B, caseïna
Presentació
Principi Actiu:
Calciofosforilcolina, vitamina B12, caseïna
Via Administració:
Injectable
Especie:
Boví, oví, caprí, porcí, equí, gats i gossos
Laboratori:
Calier
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.