Radiología digital

El nostre equip de radiologia digital directa ens permet oferir servei a professionals externs. A través del correu electrònic, enviem les imatges obtingudes al teu veterinari de referència, per tal que pugui establir un ràpid diagnòstic.