Pere Vinyeta

Veterinari cofundador d’Albet, llicenciat l’any 1979, responsable del servei de medicina equina