Pere Viñeta Coma

Llicenciat en veterinaria per la Universitat de Saragossa l’any 1979.
Membre de l’Assocación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (Avepa) i del Grupo Español de Veterinarios Ortopédicos (GEVO).
Gerent i responsable dels serveis de traumatologia, medicina interna i cirurgia general.
Amb especial interès en les àrees de traumatologia, dermatologia, cirurgia general i medicina equina.