Orina

Tests i material complementari pel diagnòstic de malalties i alteracions en animals, a través de mostres d'orina

BHB CONTROL FREESTYLE (tiras)
Tires per valorar la cetosi bovina
CATRINE PERLEGRUS
Sorra Catrine: varietat per recollir mostres d'orina
IMPRESORA PER URANOTEST READER
Impresora externa per Uranotest Reader
ROTLLE PAPER IMPRESORA URANOTEST
Paper impresora Uranotest Reader
TIRES ORINA KRUUSE VET-10
Tires reactives d'orina
URANOTEST 2AC tiras orina
Detecció de microalbúmina i creatinina en orina
URANOTEST lector tiras orina
Fotòmetre de reflectància semiautomàtic