Orina

Tests i material complementari pel diagnòstic de malalties i alteracions en animals, a través de mostres d'orina

BHB CONTROL FREESTYLE (tiras)
Tires per valorar la cetosi bovina
CATRINE PERLEGRUS
Sorra Catrine: varietat per recollir mostres d'orina
IMPRESORA PER URANOTEST READER
Impresora externa per Uranotest Reader
ROTLLE PAPER IMPRESORA URANOTEST
Paper impresora Uranotest Reader
SPEED BIOGRAM
Test de cultiu per identificar bacteris, llevats i sensibilitat a antibiòtics (cutani, auricular i urinari)
TIRES ORINA KRUUSE VET-10
Tires reactives d'orina
URANOTEST 2AC tiras orina
Detecció de microalbúmina i creatinina en orina
URANOTEST lector tiras orina
Fotòmetre de reflectància semiautomàtic