Orina

Tests d'orina
BHB CONTROL FREESTYLE (tiras)
Tires per valorar la cetosi bovina
CATRINE PERLEGRUS
Sorra Catrine: varietat per recollir mostres d'orina i varietat higiènica
IMPRESORA PER URANOTEST READER
Impresora externa per Uranotest Reader
ROTLLE PAPER IMPRESORA URANOTEST
Paper impresora Uranotest Reader
TIRES ORINA KRULAB
Tires reactives d'orina
URANOTEST 11C tiras orina
Analítica d'orina
URANOTEST 2AC tiras orina
Detecció de microalbúmina i creatinina en orina
URANOTEST lector tiras orina
Fotòmetre de reflectància semiautomàtic