Oncologia

El nostre principal objectiu davant un pacient amb càncer, no només és establir-ne un diagnòstic, tractament i pronòstic, sinó minimitzar els efectes secundaris de la malaltia i/o de la teràpia, així com oferir-li el màxim confort i benestar fins la curació o fins el final de la vida.