ODIMAR

Antibiòtic injectable (marbofloxacina)
Està indicat per a infeccions respiratòries i mastitis aguda ( E. coli ) en boví i per SDPP - MMA en porcí . Marbofloxacina
Està indicat per a infeccions respiratòries i mastitis aguda ( E. coli ) en boví i per SDPP - MMA en porcí . Marbofloxacina
Està indicat per a infeccions respiratòries i mastitis aguda ( E. coli ) en boví i per SDPP - MMA en porcí . Marbofloxacina
Presentació
Principi Actiu:
Marbofloxacina 100mg/ml
Via Administració:
Injectable
Especie:
Boví i porcí
Laboratori:
DFV
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.