Cytopoint, novetat per la Dermatitis Atòpica

31-10-2017
Prop del 10% dels gossos pateixen dermatitis atòpica, una malaltia al·lèrgica de la pell amb possible causa genètica. Al exposar-se a substàncies que actuen com al·lèrgens (àcars de la pols, pòl·lens,...) el gos malalt té més probabilitats de tenir una reacció. 
Els gossos amb dermatitis atòpica pateixen una constant picor i rascat, que pot tenir un efecte negatiu per la vida i el benestar de l’animal. La intensitat de la picor no solament pot provocar lesions físiques en els animals sinó a més, alteracions per menjar, el joc, l’exercici o la son. Encara que es tracti d’una malaltia crònica, la picor pot controlar-se.

Cytopoint®  és una teràpia innovadora per combatre la picor en el seu origen, ajudant a reduïr el rascat, llepat i mossegat dels gossos que pateixen dermatitis atòpica.  

Es tracta d’una teràpia biològica, gràcies a un medicament que funciona com el sistema immunitari ajudant a reduir el rascat perquè la pell pugui curar. El principi actiu és Lokivetmab, un anticòs monoclonal caninitzat que s’expressa a través de tècniques recombinats en cèl·lules d’ovari de hàmster xinès (CHO),  específicament dirigit a la interleuquina canina IL-31. El bloqueig de IL-31 per lokivetmab preveu la unió de IL-31 al seu coreceptor i per tant, inhibeix la senyal cel·lular mediada per IL-31 proporcionant alleujament del prurit associat a la dermatitis atòpica i activitat antiinflamatòria.
Els avantatges d’aquest revolucionari medicament és el ràpid i perllongat efecte. Triga 8 hores en fer efecte i amb una sola injecció, podem controlar la picor durant tot un mes.  A més, no s’han observat interaccions farmacològiques amb altres medicaments veterinaris tals como endo i ectoparasiticides, antimicrobians, antiinflamatoris i vacunes.

ADVERTÈNCIES ESPECIALS
-Encara que no és freqüent, en animals que prèviament han respòs al tractament, Lokivetmab podria induir la producció d’anticossos transitoris (pot no tenir efecte) o persistents (reduint l’eficàcia del producte).
-No s’ha d’administrar a gossos de menys de 3 kg de pes, durant la gestació, lactància o en animals reproductors. 
-Segons els estudis fets, després de 9 mesos de tractament, no es van observar efectes secundaris relacionats amb el tractament amb Cytopoint. 
-En dermatitis atòpica, es recomana investigar i tractar factors causants de complicacions, tals com infeccions bacterianes, micòtiques o parasitàries.

POSOLOGIA
S’administra per via subcutània.  No hem d’agitar excessivament, evitant la formació d’espuma a la solució. La dosi mínima recomanada és de 1 mg/kg de pes, una vegada al mes.
Si en un mes després d’administrar la primera dosi no hi ha resposta o aquesta és limitada, hem d’administrar una segona dosi. Si en el següent mes no existeix una millora en la resposta, s’han de considerar tractaments alternatius.

Una vegada obert l’envàs, s’ha d’utilitzar immediatament (no es pot guardar). 
Cytopoint és comercialitzat per Zoetis, en caixes de 2 vials, amb concentracions de 10, 20, 30 i 40mg.
Per més informació aquí


TORNAR A NOTÍCIES