GAMMA EMERGÈNCIES ANTI-TOX ECUPHAR

06-06-2018
Ecuphar llança al mercat la nova gamma Anti-Tox, amb productes per EMERGÈNCIES TOXICOLÒGIQUES en veterinària.
Més de 80% de les intoxicacions en petits animals passen en gossos. D’aquestes, més del 10% es donen per aliments i prop del 10% per consum de raticides. Més de la meitat de les intoxicacions succeeixen en pacients de menys d’un any de vida.
Els productes de la nova gamma d’Ecuphar per aquests casos es classifiquen en 3 tipus: Emètics (Emedog®), Adsorbents (Carbodote®) i Antihemorràgics (Vitamina K1®).

EMEDOG®
Composició

Apomorfina 1mg/ml. L’apomorfina és un agonista de la dopamina, derivat sintètic de la morfina, sense propietats analgèsiques o opiàcies. Indueix el vòmit quan s’administra a dosis baixes. Per contra, a dosis altes, pot provocar un efecte contrari.  L’apomorfina s’excreta principalment en la orina, també en llet materna.

Indicacions
Indicat per induir el vòmit en gossos, minimitzant així l’absorció del tòxic ingerit. Cal administrar-lo durant les 6 primeres hores després de la ingesta.
Provocar el vòmit en gossos està contraindicat en cas d’ingesta de productes irritants, espumosos, càustics, detergents, derivats del petroli, cossos estranys afilats,... Així com en pacients inconscients, amb convulsions, amb problemes respiratoris o amb el SNC alterat.

Posologia
S’administra 0.1mg/kg de pes (1 ampolla/10kg) en una sola dosi. No es recomana administrar més d’una dosi, ja que, per l’efecte de depressió sobre el centre del vòmit, podríem provocar l’efecte antiemètic, contrari al desitjat. L’efecte del fàrmac es produeix als 2 – 15 minuts després de ser  administrat i podrà durar fins a 2,5 hores. 
S’administra per via subcutània.

Presentació
Caixa de 5 vials de 1ml 
Consulat aquí.

CARBODOTE®
Composició
Carbó activat 20%.  Conté carbó vegetal de pellofa de coco, amb un poder d’absorció superior. Actualment, els carbons actius del mercat francès tenen un poder d’absorció de 1.84 a 5.36 g/100g. El de Carbodote® és de 9.29g/100g. 

Indicacions
Indicat quan el tòxic encara està a l’estómac o intestí. El carbó activat recobreix la paret intestinal per evitar l’absorció del tòxic, limitant així l’absorció de molècules no desitjades (sòlides, líquides o gasoses). Hi ha substàncies poc absorbides pel carbó activat, com ara els metalls i les substancies molt hidrosolubles (etanol, etilenglicol,...).
El complex Tòxic-Carbodote s’elimina per via fecal.

Posologia
Per tractar un cas d'intoxicació oral, la dosi recomanada és de 2-5ml/kg de pes. Si cal, es pot repetir la dosi cada 4-6 hores durant 24 hores.
En cas d’utilitzar-se per malestar intestinal, la dosi és de 0.5ml/kg cada 12h fins a remetre.
És necessari administrar-lo fora dels àpats i d’altres tractaments per via oral. Han de passar 3 hores entre ells. 
Es pot administrar en animals diabètics ja que no conté sacarosa.
S’administra per via oral directa o amb sonda enteral.

Presentació
Envàs de 100ml (per un gos de 20-50kg)
Consulat aquí.

VITAMINA K1®
Composició

Fitomenadiona. Els comprimits són de 50mg i la fórmula injectable és de 10mg/ml.

Indicacions
Fàrmac antihemorràgic, indicat pel tractament de l’enverinament per ingestió d’anticoagulants rodenticides.  Els raticides bloquegen l’activació i recuperació de la vitamina K, necessària pel funcionament dels factors de coagulació II, VII, IX i X. 

Posologia
Es recomana un tractament immediat amb una injecció intravenosa lenta de Vitamina K1 (0,5 ml/kg de pes), que es repeteix a les 12 hores.
Passades 12 hores de la última injecció, es comença el tractament oral (5mg/kg, que equival a 1 comprimit/10kg) una vegada al dia durant 21 dies. Es recomana que el gos estigui en dejú.
Passats els 21 dies, cal avaluar l’estat de coagulació del pacient (medint el temps de protombina) 48 hores després de prendre la última dosi. Si els nivells d’anticoagulant es mantenen, cal perllongar el tractament fins la seva resolució. Per fer-ho, s’avalua el temps de protombina 48 hores després de cada intent de suspendre el tractament.

Presentació
La Vitamina K1 injectable es comercialitza en caixes de 6 vials, de 5ml per vial.

Consulat aquí l'injectable i aquí l'oral.

Informació destinada a veterinaris i facilitada pel laboratorio Ecuphar. Protocol d'urgències en cas d'intoxicació:

 

TORNAR A NOTÍCIES