Medicina interna

Per diagnosticar i tractar les malalties que afecten als òrgans interns (sistema digestiu, endocrí, hematològic...), l’equip d’Albet disposa d’un laboratori complet, servei d’imatge amb radiologia digital, ecografia i en cas necessari, comptem amb la col·laboració d’un servei extern d’endoscòpia.