MASCARETA QUIRÚRGICA VISMA

Mascareta quirúrgica de protecció
Mascareta quirúrgica no estèril, amb encapsulat maleable d'alumini a la peça nasal. Eficiència de filtració de bacteries >/= 98%
Mascareta quirúrgica no estèril, amb encapsulat maleable d'alumini a la peça nasal. Eficiència de filtració de bacteries >/= 98%
Mascareta quirúrgica no estèril, amb encapsulat maleable d'alumini a la peça nasal. Eficiència de filtració de bacteries >/= 98%
Presentació
Principi Actiu:
Polipropilè
Laboratori:
BBraun
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.