IECAs

Fàrmacs inhibidors de l'enzim convertidor d'Angiotensina
BANACEP VET 20mg (14 c)
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
BANACEP VET 20mg (56c)
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
BANACEP VET 5mg (140c)
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
BANACEP VET 5mg (14c)
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
BENAKOR
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
BENAZECARE
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
BENEFORTIN 2,5mg
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
BENEFORTIN 20mg
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
BENEFORTIN 5mg
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
CARDALIS
IECA i antagonista de l'aldosterona (Hidroclorur de benazepril, Espironolactona)
ENACARD
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (enalapril)
FORTEKOR 2,5 SABOR 28C
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
FORTEKOR 20 SABOR 14C
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
FORTEKOR 5 SABOR 14C
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
FORTEKOR 5 SABOR 28C
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
FORTEKOR ENVASOS CLINICS
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
FORTEKOR PLUS
IECA i estimulant cardíac inodilatador (hidroclorur de benazepril, pimobendan)
NELIO 2,5
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
NELIO 20
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
NELIO 5
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)