Homeopàtics

Medicaments d'acció bioreguladora
BERBERIS HOMACCORD
Homeopàtic injectable per alteracions urinàries i renals (indicacions no aprovades)
CACTUS COMPOSITUM
Homeopàtic injectable immunomodulador (indicacions no aprovades)
CANTHARIS COMPOSITUM
Homeopàtic injectable per alteracions urinàries i renals (indicacions no aprovades)
CARDUUS COMPOSITUM
Homeopàtic injectable per alteracions hepàtiques (indicacions no aprovades)
COENZYME COMPOSITUM
Homeopàtic injectable per alteracions metabòliques (indicacions no aprovades)
ECHINACEA COMPOSITUM
Homeopàtic injectable immunomodulador (indicacions no aprovades)
ENGYSTOL
Homeopàtic injectable immunomodulador (indicacions no aprovades)
EUPHORBIUM COMPOSITUM
Homeopàtic injectable per patologies del sistema respiratori superior (indicacions no aprovades)
MUCOSA COMPOSITUM
Homeopàtic injectable protector de mucoses (indicacions no aprovades)
NUX VOMICA-HOMACCORD
Homeopàtic injectable digestiu (indicacions no aprovades)
OVARIUM COMPOSITUM
Homeopàtic injectable per la funció ovàrica (indicacions no aprovades)
TRAUMEEL COMPRIMITS
Homeopàtic antiinflamatori en comprimits (indicacions no aprovades)
TRAUMEEL INJECTABLE
Homeopàtic injectable antiinflamatori (indicacions no aprovades)
ZEEL
Condroprotector homeopàtic injectable (indicacions no aprovades)