Hipra

Hipra, empresa dedicada a la salut animal amb una distribució mundial a més de 100 països. A banda de la comercialització de productes, ofereixen serveis i programes educatius d’interès per professionals del sector. Consulta la seva web
SUISENG
Vacuna E.coli i Clostridium
TOXIPRA PLUS
Vacuna Clostridium spp.
UNISTRAIN PRRS
Vacuna síndrome respiratori i reproductiu porcí (PRRS)
GLUCOSME
Sèrum glucosat
MIXOHIPRA H
Vacuna mixomatosi.
AGALAXIPRA susp. inyectable ovino y caprino
Vacuna contra agalaxia Contagiosa (Mycoplasma agalactiae)
CUNISER 500UI
Inducció i sincronització del zel (gonadotropina sèrica equina PMSG)