Hipra

Hipra, empresa dedicada a la salut animal amb una distribució mundial a més de 100 països. A banda de la comercialització de productes, ofereixen serveis i programes educatius d’interès per professionals del sector. Consulta la seva web
PARVOSUIN
Vacuna parvovirosi porcina.
PARVOSUIN MR
Vacuna parvovirus i mal roig (Erysipelothrix).
PARVOSUIN MR-AD
Vacuna parvovirus porcí, mal roig i Aujeszky.
RUMINATORIO-H
Estimulant de la funció ruminal
SELECTAN
Antibiòtic injectable (florfenicol)
SUISENG
Vacuna E.coli i Clostridium
TOXIPRA PLUS
Vacuna Clostridium spp.
UNISTRAIN PRRS
Vacuna síndrome respiratori i reproductiu porcí (PRRS)