Higiene i Ambientadors

Ambientadors i productes per la higiene i desinfecció de la pell, material i instal·lacions.
AIGUA OXIGENADA
Antisèptic (peròxid d'hidrògen)
ALCOHOL 96 GRAUS
Antisèptic (alcohol etílic i clorur de cetilpiridnio)
ALFOMBRA PER DESINFECCIÓ
Alfombra per desinfecció en entrades
BARCOLENE CA-20 PASTILLES
Clor per la cloració de l'aigua
BARCOLENE TR-100
Clor orgànic per la cloració de l'aigua
BETADINE Sol.Dèrmica
Antisèptic (povidona iodada)
BETADINE Sol.Sabonosa
Antisèptic (povidona iodada)
CLOREX LAMONS
Desinfectant de superfícies, instrumental i equip (clorhexidina)
CLORHEXVET (LIFO-SCRUB)
Solució sabonosa per la desinfecció i neteja antisèptica de pell sana (clorhexidina)
DESINCLOR SABÓ
Antisèptic (clorhexidina)
DESINCLOR SOLUCIÓ
Antisèptic (clorhexidina)
DESPADAC
Desinfectant antimicrobià (dimetilamoni, glutaraldehid, formaldehid, glioxal, alcohol isopropílic) per instal.lacions i material
DESPADAC READY
Desinfectant d'instal·lacions i material (clorur de didecil dimetilamoni i glutaraldehid)
DESPADAC SECURE
Desinfectant d'instal·lacions i material (clorur de didecil dimetilamoni i glutaraldehid)
EXPOSITOR SANO & BELLO
Expositor que inclou articles de la gamma Sano & Bello
HELIZYME
Netejador enzimàtic per instrumental
KORSOLEX
Desinfectant per instrumental
LAMIL-4 LAMONS
Desinfectant de mans, pell, mucoses i ferides (povidona iodada)
MELISEPTOL FOAM PURE
Desinfectant de material
NEUTROLOR AMBIENT (Gat i gos)
Neutralitzant de la olor de gat/gos