Fungibles

Material d'un sol ús pel clínic: Agulles, xeringues, catèters, guants, venes,… 
BRAUNULA MT
Cànula per cateteritzar la vena cava
CATETER INTRAFLON CAVALLS
Catèter venós.
CERTOFIX
Catèter venós central (set)
COLLAR BUSTER OPAC (Kruuse)
Collar isabelí opac (polipropilè)
COLLAR BUSTER TRANSPARENT (Kruuse)
Collar isabelí transparent (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 20 cm. VERD
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 10cm. VERMELL
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 12'5cm. VI
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 15cm. FESTUC
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 25cm. BLAU
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 30cm. MARI
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 7'5cm. GROC
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BULLDOG
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ISABELÍ COLLCLICK (Braun)
Collar isabelí transparent (polipropilè)
COMPRESA ESTÈRIL BUSTER PER OTOHEMATOMA
Compresa per otohematoma
COSMOPOR E apòsit
Apòsit estèril per la protecció segura de la ferida
DISCOFIX AMB ALLARGADOR
Clau de tres vies per infusió simultània
DISCOFIX: CLAU DE 3 VIES
Clau de tres vies per infusió
DOSIFIX LUER-LOCK
Equip dosificador per solucions intravenoses