FLOXAVEX 100mg/ml

Antibiòtic injectable (enrofloxacina)
Tractament de Colisepticemia , Infeccions respiratòries : Pasteurella multocida , Mannheimia haemolytica , Mycoplasma spp Mastitis aguda E. coli Infeccions tracte digestiu E. coli Artritis aguda per Mycoplasma bovis , infeccions tracte urinari per E.coli.Disgalactia postpart / Síndrome M.M.A. per E. coli i Klebsiella spp. Enrofloxacina
Tractament de Colisepticemia , Infeccions respiratòries : Pasteurella multocida , Mannheimia haemolytica , Mycoplasma spp Mastitis aguda E. coli Infeccions tracte digestiu E. coli Artritis aguda per Mycoplasma bovis , infeccions tracte urinari per E.coli.Disgalactia postpart / Síndrome M.M.A. per E. coli i Klebsiella spp. Enrofloxacina
Presentació
Principi Actiu:
enrofloxacina
Via Administració:
Injectable
Especie:
Boví i porcí
Laboratori:
SP VETERINARIA
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.