FLOMAC 450 mg/ml

Antibiòtic injectable (florfenicol)
Tractament profilàctic i terapèutic d'infeccions del tracte respiratori produïdes per Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni, sensibles a florfenicol. S'ha de confirmar la presència de la malaltia al ramat abans de procedir a un tractament preventiu.
Tractament profilàctic i terapèutic d'infeccions del tracte respiratori produïdes per Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni, sensibles a florfenicol. S'ha de confirmar la presència de la malaltia al ramat abans de procedir a un tractament preventiu.
Presentació
Principi Actiu:
florfenicol
Via Administració:
Oral
Especie:
Boví
Laboratori:
MSD grans animals
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.