Equips d'Anestèsia

CALÇ SODADA
Calç sodada per màquines d'anestèsia
CIRCUIT MRJ MODIFIED JACKSON REES (T-AYRE)
Circuit respiratori sense reinhalació (obert) per pacients de menys de 5kg
DRAGERSORB 800+ Calç Sodada
Calç sodada per màquines d'anestèsia
FILTRE ENVIRO-PURE
Accessori d'anestèsia: filtre d'evacuació de gasos
FILTRE HME TWINSTAR 25
Filtre respiratori bacteriostàtic intercanviador de la humitat i temperatura
FILTRE HME TWINSTAR 8
Filtre respiratori bacteriostàtic intercanviador de la humitat i temperatura