Equipament pel Diagnòstic

BOVIVET GEL
Lubricant per exploració
COBRE-OBJECTES
Porta objectes
FIXADOR RX
Líquid fixador sèrie Manual de radiografies
FIXADOR RX AGFA G 354
Líquid fixador manual per radiografies
GEL ECOGRAFIES AQUASONIC
Gel para transmissió ecogràfica
GEL ECOGRAFIES LAMONS
Gel per ecografia o lubricant de cànules
LUBRICANT VETGEL
Lubricant per exploració
OLI D'IMMERSIÓ DC
Oli de immersió
OLI DE IMMERSIO KRUUSE
Oli de immersió
OLI DE SILICONA
Lubrificant
PEL·LÍCULA R.X
Pel·lícula per radiografies
PORTA-OBJECTES
Porta objectes
REVELADOR RX
Líquid revelador sèrie Manual de radiografies
REVELADOR RX AGFA G 150
Líquid revelador manual per radiografies
VASELIN LAMONS
Lubricant per cànules i guants o emol·lient de pell i mucoses (vaselina)
VASELINA PASTA
Lubricant (vaselina)