Equipament pel Diagnòstic

BOVIVET GEL
Lubricant per exploració
COBRE-OBJECTES
Porta objectes
FIXADOR RX
Líquid fixador sèrie Manual de radiografies
FIXADOR RX AGFA G 354
Líquid fixador manual per radiografies
GEL ECOGRAFIES AQUASONIC
Gel para transmissió ecogràfica
GEL ECOGRAFIES LAMONS
Gel per ecografia o lubricant de cànules
LUBRICANT VETGEL
Lubricant per exploració
OLI D'IMMERSIÓ DC
Oli de immersió
OLI DE IMMERSIO KRUUSE
Oli de immersió
PEL·LÍCULA R.X
Pel·lícula per radiografies
PORTA-OBJECTES
Porta objectes
REVELADOR RX
Líquid revelador sèrie Manual de radiografies
REVELADOR RX AGFA G 150
Líquid revelador manual per radiografies
VASELIN LAMONS
Lubricant per cànules i guants o emol·lient de pell i mucoses (vaselina)
VASELINA PASTA
Lubricant (vaselina)